Các core class quan trọng trong Magento 2

Magento 2 là một nền tảng thương mại điện tử mạnh mẽ và phong phú. Để phát triển một module Magento 2 cơ bản, bạn cần hiểu và sử dụng chính xác các core class quan trọng trong Magento. Dưới đây là một số core class trong Magento 2 mà bạn nên quan tâm, sử dụng. Cùng với đó là giới thiệu về công dụng của từng class.

1. Magento\Framework\App\Helper\AbstractHelper

Class `Magento\Framework\App\Helper\AbstractHelper` cung cấp nhiều method hữu ích được sử dụng trong Magento, bao gồm:

  • Hỗ trợ xác thực.
  • Phân trang.
  • Định dạng HTML.
  • Định dạng ngày giờ…

2. Magento\Framework\App\Request\Http

Class `Magento\Framework\App\Request\Http` cung cấp các thông tin về Request của người dùng, bao gồm:

  • URL.
  • Số trang hiện tại.
  • Trang trước và sau.
  • Các tham số của URL…

3. Magento\Framework\App\Response\RedirectInterface

Class `Magento\Framework\App\Response\RedirectInterface` cung cấp phương thức để Redirect từ một trang URL đến trang URL khác. Nó giúp bạn xây dựng các trang chuyển tiếp giữa các trang khác nhau một cách dễ dàng.

4. Magento\Framework\App\Response\Http

Class `Magento\Framework\App\Response\Http` cung cấp phương thức để tạo ra HTTP Response, chẳng hạn như thiết lập header, set cookie,.. Nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng để quản lý các yêu cầu và responses.

5. Magento\Framework\App\Action\Action

Class `Magento\Framework\App\Action\Action` chứa các phương thức cơ bản cho Controller. Controller trong Magento kế thừa từ class này. Thông thường, đối với một Controller cơ bản trong Magento 2, bạn sẽ thấy một Class con kế thừa từ Action.

6. Magento\Framework\App\Filesystem\DirectoryList

Class `Magento\Framework\App\Filesystem\DirectoryList` cung cấp một số hằng số đại diện cho danh sách các thư mục cơ bản trong Magento 2. Bạn có thể sử dụng class này để lấy đường dẫn đến thư mục media, thư mục cache, thư mục module, ..

7. Magento\Framework\View\Result\PageFactory

Class `Magento\Framework\View\Result\PageFactory` cung cấp phương thức để tạo trang. Nó giúp bạn tạo nên các trang web đẹp mắt và tương tác với người dùng hiệu quả.

8. Magento\Framework\View\Page\Config

Class `Magento\Framework\View\Page\Config` được sử dụng để cung cấp thông tin về dữ liệu của trang, bao gồm title, logo, layout, META data,..

9. Magento\Catalog\Model\Product

Class `Magento\Catalog\Model\Product` là model cho sản phẩm của bạn. Model này được sử dụng trong Module của bạn để thực hiện các tác vụ như lấy sản phẩm theo id, tìm kiếm sản phẩm, lấy danh sách sản phẩm,..

10. Magento\Customer\Model\Session

Class `Magento\Customer\Model\Session` được sử dụng để lưu trữ thông tin session của khách hàng. Thông qua các phương thức của Session, bạn có thể kiểm tra thông tin khách hàng và thực hiện các tác vụ như lưu giỏ hàng, lưu thông tin thanh toán,..

Kết luận

Tất cả các core class phía trên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển Module trên Magento 2. Bằng cách sử dụng chính xác các core class này, bạn có thể mở rộng tính năng của Magento một cách nhanh chóng và tối ưu hóa hoạt động website thương mại điện tử của mình.

5 2 votes
Article Rating

Callula Huy

Callula is the Marketing Executive at Magetop. With more than 5 years of copywriting under her belt, Callula is into creating valuable content that is straight to the point. Life student. Workaholic. Foreign languages and traveling aficionado.

Leave a Reply or put your Question here

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x