Hướng dẫn cấu hình Invoice Comments trong Magento 2

Về cơ bản, quản trị viên cửa hàng có thể định cấu hình invoice email(email hóa đơn) trong Magento 2 bằng cách chọn template email, người gửi mail và cũng có thể thêm nhiều Id thư để gửi bản sao hóa đơn qua email. Ngoài ra quản trị viên cửa hàng cũng có thể đính kèm thông tin chi tiết liên quan đến đơn đặt hàng trong chính hóa đơn. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình Invoice Comments(Nhận xét hóa đơn) trong Magento 2.

Các bước cấu hình Invoice Comments trong Magento 2

Bước 1: Đăng nhập trang admin Magento 2 chọn Stores -> Configuration -> SALES -> Sales Emails.

Bước 2: Mở rộng phần Invoice Comments rồi tùy chỉnh như sau. Lưu ý để có thể chỉnh sửa được thì bạn cần bỏ tích ô Use system value.

tùy chỉnh invoice comments trong Magento 2
  • Enabled: Chọn Yes để bật tính năng gửi invoice comment email khi khách hàng đặt hàng một sản phẩm.
  • Invoice Comment Email Sender: Chọn người gửi invoice comment email. Theo mặc định, Magento 2 cung cấp 5 id email.
  • Invoice Comment Email Template: Chọn template cho invoice comment email.
  • Invoice Comment Email Template for Guest: Chọn template cho email sẽ gửi đến những khách hàng chưa đăng kí tài khoản.
  • Send Invoice Comment Email Copy To: Nhập địa chỉ email của những người sẽ nhận được email invoice comment. Phân tách các địa chỉ email bằng dấu phẩy.
  • Send Invoice Comments Email Copy Method: Chọn phương thức gửi email BCC hoặc dưới dạng email riêng biệt.

Tùy chỉnh xong bạn chọn Save Config để lưu lại.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách cấu hình Invoice Comments trong Magento 2.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Xem thêm loạt bài Hướng dẫn Magento 2 Tiếng Việt.

4.5 2 votes
Article Rating

Callula Huy

Callula is the Marketing Executive at Magetop. With more than 5 years of copywriting under her belt, Callula is into creating valuable content that is straight to the point. Life student. Workaholic. Foreign languages and traveling aficionado.

Leave a Reply or put your Question here

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x