Hướng dẫn tạo mã giảm giá(Coupon code) trong Magento 2

Magento 2 hỗ trợ chúng ta thêm mã giảm giá cho cửa hàng một cách dễ dàng, chúng ta có thể tạo mã đơn hoặc số lượng lớn cho khách hàng. Việc có mã giảm giá sẽ giúp giữ chân khách hàng, tăng doanh thu cho cửa hàng. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mã giảm giá(Coupon code) trong Magento 2.

Bước 1. Chỉnh các thông tin cơ bản của mã giảm giá.

B1.1: Đăng nhập trang admin chọn MARKETING -> Cart Price Rules.

Bảng Cart Price Rules hiện ra chọn Add New Rule.

B1.2: Điền thông tin mã giảm giá trong mục Rule Information.

 • Rule Name: Tên mã giảm giá.
 • Description: Mô tả.
 • Active: Kích hoạt mã.
 • Websites: Trang mà bạn muốn áp dụng mã giảm giá.
 • Customer Groups: Nhóm khách hàng có thể sử dụng mã giảm giá.
 • Coupon chọn Specific Coupon.
 • Coupon Code: Tùy chỉnh mã giảm giá, có thể chọn Use Auto Generation để tự động tạo mã.
 • Uses per Coupon: Số lượng mã.
 • Uses per Customer: Số lần mỗi khách hàng có thể sử dụng mã.
 • From/To: Thời gian áp dụng mã từ … đến…
 • Priority: Mức độ ưu tiên, số càng thấp ưu tiên càng cao hơn.
 • Public In RSS Feed: Cho phép hoặc không việc công khai trong RSS Feed

B1.3: Tùy chỉnh các nhóm sản phẩm có thể áp dụng mã giảm giá trong mục Conditions, nếu để trống không chỉnh thì mặc định mã sẽ có thể áp dụng cho tất cả sản phẩm.

Bước 2. Chỉnh các thuộc tính.

B2.1: Tùy chỉnh ở mục Action.

 • Apply: Chọn hình thức giảm giá bạn muốn.
  • Percent of product price discount: Giảm giá sản phẩm theo phần trăm
  • Fixed amount discount: Giảm giá số lượng tiền cố định.
  • Fixed amount discount for whole cart: Giảm giá cố định cho toàn bộ giỏ hàng.
  • Buy X get Y free (discount amount is Y): Mua sản phẩm X tặng sản phẩm Y miễn phí.
 • Discount Amount: Nhập phần trăm, số tiền bạn muốn giảm.
 • Maximum Qty Discount is Applied To: Nhập số lượng sản phẩm được giảm giá.
 • Discount Qty Step (Buy X): Nhập số lượng sản phẩm X mà khách phải mua để được tặng sản phẩm Y, chỉ nhập khi bạn chọn hình thức Buy X get Y free (discount amount is Y).
 • Apply to Shipping Amount: Chọn có nếu bạn muốn áp dụng giảm giá cho cả tiền ship.
 • Discard subsequent rules: Chọn có nếu bạn không cho phép khách hàng áp dụng mã giảm giá khác sau khi đã áp dụng mã này.
 • Free Shipping: Chọn có nếu bạn muốn thêm ưu đãi miễn phí vận chuyển.

B2.2: Tùy chỉnh Labels, cho phép bạn có thể đặt nhãn cho quảng cáo của bạn.

Khi hoàn tất các công đoạn chọn Save để lưu lại.

Bây giờ chúng ta sẽ ra trang store đặt 1 sản phẩm và áp thử mã giảm giá đã tạo.

Mã giảm giá được áp dụng thành công, trừ đúng 20% như mình đã cài đặt.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách tạo mã giảm giá trong Magento 2

4.3 3 votes
Article Rating

Callula Huy

Callula is the Marketing Executive at Magetop. With more than 5 years of copywriting under her belt, Callula is into creating valuable content that is straight to the point. Life student. Workaholic. Foreign languages and traveling aficionado.

Leave a Reply or put your Question here

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x