Hướng dẫn tạo Newsletter Template trong Magento 2

Newsletter(Bản tin) là một phương tiện để giữ kết nối với khách hàng của bạn. Nó là một công cụ để duy trì mối quan hệ thường xuyên với những người đã đăng ký, cung cấp các thông tin về cửa hàng. Newsletter là một trong những cách tiếp thị qua email giúp bán được nhiều hàng hơn, gia tăng lợi nhuận và tạo cơ hội tốt để xây dựng mối quan hệ lành mạnh với khách hàng của bạn. Magento 2 hỗ trợ các chức năng khác nhau cho bản tin, bạn có thể tạo nhiều mẫu bản tin và gửi chúng cho người đăng ký, hơn nữa bạn còn có thể quản lý được chúng. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Newsletter Template trong Magento 2.

Các bước tạo Newsletter Template trong Magento 2

Bước 1: Đăng nhập trang admin Magento 2 chọn MARKETING -> Newsletter Template rồi nhấp vào Add New Template để tạo mới.

thêm mới Newsletter Template trong Magento 2

Bước 2: Điền các thông tin theo ý muốn của bạn cho Newsletter Template mới.

Điền thông tin cho Newsletter Template mới trong Magento 2
  • Template Name: Nhập tên cho template mới.
  • Template Subject: Nhập mô tả nội dung của template sẽ được hiển thị cho khách hàng.
  • Sender Name: Nhập tên của người gửi.
  • Sender Email: Điền địa chỉ email để gửi mail cho người đăng ký.
  • Template Content: Điền nội dung cho template, bạn có thể thêm văn bản, hình ảnh, liên kết, bảng v.v. Nó cũng cung cấp liên kết hủy đăng ký.
  • Template Styles: Đây là trường tùy chọn, nơi bạn có thể thay đổi bố cục theo ý muốn bằng CSS.

Sau khi đã điền xong các thông tin, bạn chọn Save Template để lưu lại.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách tạo Newsletter Template trong Magento 2.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

4.7 3 votes
Article Rating

Callula Huy

Callula is the Marketing Executive at Magetop. With more than 5 years of copywriting under his belt, Callula is into creating valuable content that is straight to the point. Life student. Workaholic. Foreign languages and traveling aficionado.

Leave a Reply or put your Question here

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x