Hướng dẫn tạo và quản lý User Role trong Magento 2

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn tạo và quản lý User Role trong Magento 2, để giúp chúng ta dễ dàng tạo, cho phép hoặc cấm 1 tài khoản có thể truy cập vào phần nào đó trong admin Magento 2.

Tạo và cấp quyền User Role

Đầu tiên chúng ta đăng nhập trang admin Magento 2 chọn SYSTEM -> User Roles.

system -> user roles

Một bảng các User Role sẽ hiện ra các bạn chọn Add New Role

tạo mới role

Sau đó các bạn điền tên của Role và mật khẩu của tài khoản hiện tại đang dùng để tạo Role

điền thông tin

Tiếp theo là phần Role Resources.

chọn role resources

Ở mục Resource Access chọn All nếu bạn muốn cấp toàn quyền, chọn Custom nếu bạn muốn tùy chỉnh. Lưu ý đối với Custom là bạn phải chọn 1 trong những chức năng của mục Actions.

Mục Resources các bạn sẽ chọn các phần mà Role này được phép truy cập tới.

Quá trình hoàn tất các bạn chọn Save Role để lưu lại.

Áp dụng User Role cho tài khoản

Bước này chúng ta cần có 1 tài khoản khác, các bạn có thể tham khảo bài viết: Hướng dẫn tạo thêm tài khoản admin trong Magento 2.

Để áp dụng Role cho tài khoản chúng ta có 2 cách:

Cách 1: Ngay sau khi các bạn lưu User Role vừa tạo ở trên xong, chúng ta bấm lại vào nó thì sẽ thấy có thêm 1 mục là Role Users.

Tại đây các bạn chọn tài khoản cần áp dụng rồi ấn Save Role. Nếu bị bắt điền mật khẩu các bạn điền mật khẩu tài khoản đang dùng rồi ấn Save lại.

lưu role

Cách 2: Các bàn vào SYSTEM -> All Users -> chọn tài khoản cần áp dụng -> User Role -> chọn User Role vừa tạo -> Save User.

chọn user role

Bây giờ chúng ta sẽ thử đăng nhập vào tài khoản vừa được áp dụng User Role và xem kết quả.

Tài khoản sau khi áp dụng user role

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách tạo và quản lý User Role trong Magento 2.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.

5 2 votes
Article Rating

Callula Huy

Callula is the Marketing Executive at Magetop. With more than 5 years of copywriting under his belt, Callula is into creating valuable content that is straight to the point. Life student. Workaholic. Foreign languages and traveling aficionado.

Leave a Reply or put your Question here

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x