Hướng dẫn cách đặt Search Weight trong Magento 2

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách đặt Search Weight trong Magento 2.

Search Weight là cơ chế để đặt một số thuộc tính được ưu tiên hơn trong kết quả tìm kiếm so với các thuộc tính khác. Thuộc tính có giá trị Search Weight cao hơn sẽ được hiển thị trước thuộc tính có giá trị trọng lượng thấp hơn.

Ví dụ: giả sử thuộc tính có tên “name” có Search Weight bằng 2 và thuộc tính có tên “color” có Search Weight bằng 8. Khi ta tìm kiếm có từ “red” thì kết quả sẽ hiển thị từ thuộc tính “color” có giá trị “red” và sẽ không hiển thị kết quả từ thuộc tính “name” với giá trị “red”. Điều này là do thuộc tính “color” có Search Weight lớn hơn so với thuộc tính “name”.

Các bước thiết lập Search Weight trong Magento 2

Bước 1: Đăng nhập trang admin của Magento 2 STORES -> Product

chọn Stores -> Product

Bước 2: Chọn thuộc tính(attribute) mà bạn muốn đặt search weight.

Bước 3: Trong phần Attribute Information bạn chọn Storefront Properties và tùy chỉnh như sau.

  • Use in Search: Chọn Yes để thêm thuộc tính vào sử dụng trong tìm kiếm. Sau khi chọn Yes thì mục Search Weight sẽ xuất hiện.
  • Search Weight: Tại mục này bạn chọn từ số 1-10. 1 là giá trị nhỏ nhất và 10 là giá trị lớn nhất. Giá trị mặc định khi bạn không đặt là 1.
đặt giá trị Search Weight trong Magento 2

Tùy chỉnh xong chọn Save Attribute để lưu lại.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách đặt Search Weight trong Magento 2.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Tham khảo thêm các bài Hướng dẫn Magento 2 Tiếng Việt.

4.5 2 votes
Article Rating

Callula Huy

Callula is the Marketing Executive at Magetop. With more than 5 years of copywriting under her belt, Callula is into creating valuable content that is straight to the point. Life student. Workaholic. Foreign languages and traveling aficionado.

Leave a Reply or put your Question here

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x