Hướng dẫn Import Customers trong Magento 2

Ở bài viết trước mình đã có một bài Hướng dẫn cách Export Customers trong Magento 2. Vậy trong trường hợp bạn đang chuyển đổi doanh nghiệp của mình trực tuyến hoặc bạn muốn chuyển dữ liệu thì bạn sẽ cần phải nhập tất cả dữ liệu của khách hàng thường xuyên vào cửa hàng của mình. Đối với trường hợp này, Magento cung cấp một tùy chọn cho phép bạn có thể nhập dữ liệu bằng cách tải tệp CSV lên cửa hàng của bạn. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách Import Customers(nhập dữ liệu khách hàng) trong Magento 2.

Các bước để Import Customers trong Magento 2

Bước 1: Đăng nhập trang admin của Magento 2 chọn SYSTEM -> Data Transfer -> Import.

chọn system - import trong Magento 2

Bước 2: Tùy chỉnh Import dữ liệu khách hàng. Lưu ý rằng tệp của bạn phải không quá 2mb.

tùy chỉnh import customers trong Magento 2
  • Entity Type: Chọn loại Customers Main File, bạn có thể nhấn vào Download Sample File để tải file mẫu.
  • Import Behavior: Chọn hành vi Add/Update Complex Data để thêm hoặc cập nhật dữ liệu.
  • Validation Strategy: Xác định hành động khi gặp lỗi. Chọn Stop on Error là dừng khi có lỗi, Skip error entries là bỏ qua lỗi.
  • Allowed Errors Count: Nhập số lỗi được phép xảy ra trước khi quá trình Import bị hủy.
  • Field separator, Multiple value separator: Nhập dấu phân tách trường và nhiều giá trị. Trong tệp CSV, dấu “,” là dấu phân cách mặc định. Để sử dụng một ký tự khác, hãy đảm bảo rằng dữ liệu trong tệp CSV khớp với ký tự mà bạn chỉ định.
  • Fields enclosure: Tích để bao gồm bất kỳ ký tự đặc biệt nào có thể được tìm thấy trong dữ liệu.

Bước 3: Kéo xuống ngay bên dưới phần File to Import.

chọn file để import dữ liệu trong Magento 2

Select File to Import: Nhấn vào Browse rồi chọn file để nhập dữ liệu. Lưu ý để tránh lỗi thì tệp cần được lưu bằng mã hóa UTF-8.

Về Images File Directory(Thư mục ảnh) thì chỉ cần thiết khi Import sản phẩm trong Magento 2, còn với Import Customers chúng ta không cần để tâm tới.

Sau khi tùy chỉnh xong 3 bước, bạn chọn Check Data để tiến hành nhập dữ liệu.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách Import Customers trong Magento 2.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

4.7 3 votes
Article Rating

Callula Huy

Callula is the Marketing Executive at Magetop. With more than 5 years of copywriting under her belt, Callula is into creating valuable content that is straight to the point. Life student. Workaholic. Foreign languages and traveling aficionado.

Leave a Reply or put your Question here

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x