Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Composer trên Ubuntu 20.04

Composer là một công cụ Dependency Management phổ biến cho php, được tạo ra chủ yếu để hỗ trợ cài đặt và cập nhật cho các dependency của dự án. Composer cho phép bạn chỉ định các thư viện PHP, quản lý tất cả các thư viện và dependency bằng cách sử dụng các phiên bản thích hợp theo yêu cầu của dự án. Composer có thể được sử dụng trong tất cả các framework PHP như Laravel, Symfony, Drupal và Magento. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và sử dụng Composer trên Ubuntu 20.04.

Các bước cài đặt Composer trên Ubuntu 20.04

1. Cài đặt PHP và các dependency bổ sung

Đầu tiên, cập nhật bộ nhớ cache của package manager với lệnh:

sudo apt-get update

Sau đó, chạy lệnh sau để cài đặt các gói cần thiết:

sudo apt-get install php-cli unzip zip

Khi nhận được lời nhắn xác nhận cài đặt, bạn gõ Y và ENTER để xác nhận.

2. Tải và cài đặt Composer

Để tải về Composer, dùng lần lượt lệnh:

cd ~
curl -sS https://getcomposer.org/installer -o composer-setup.php

Tiếp theo, sử dụng lệnh sau để cài đặt Composer dưới dạng lệnh trên toàn hệ thống, trong /usr/local/bin:

sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Sau khi cài đặt xong, bạn kiểm tra xem Composer đã được cài đặt hay chưa bằng lệnh:

composer

Sử dụng Composer trong dự án PHP (Magento 2)

Khi một gói yêu cầu dựa trên thư viện hệ thống hiện chưa được cài đặt trên máy chủ của bạn, bạn sẽ gặp lỗi cho biết yêu cầu nào bị thiếu, dùng lệnh sau:

composer require Vendor/Extension

Bất cứ khi nào bạn muốn cập nhật các dependency dự án của mình lên các phiên bản mới hơn, hãy chạy lệnh cập nhật:

composer update

Bạn cũng có thể cập nhật một hoặc nhiều thư viện cụ thể bằng cách chỉ định chúng như sau:

composer update Vendor1/Extension1 Vendor2/Extension2

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách cài đặt và sử dụng Composer trên Ubuntu 20.04.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

5 1 vote
Article Rating

Callula Huy

Callula is the Marketing Executive at Magetop. With more than 5 years of copywriting under her belt, Callula is into creating valuable content that is straight to the point. Life student. Workaholic. Foreign languages and traveling aficionado.

Leave a Reply or put your Question here

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x