Hướng dẫn cấu hình Product Listing trong Magento 2

Product listing – Danh sách sản phẩm đóng một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích người dùng mua nhiều hơn và tìm kiếm sản phẩm mong muốn của họ từ cửa hàng của bạn. Magento cung cấp cơ sở thiết lập danh sách sản phẩm mặc định để hiển thị theo mong muốn của bạn, chẳng hạn như grid hoặc list. Có nhiều cấu hình khác trong phần backend để liệt kê các sản phẩm của bạn một cách dễ dàng. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình Product Listing trong Magento 2.

Các bước cấu hình Product Listing trong Magento 2

Bước 1: Đăng nhập trang admin Magento 2 chọn STORES -> Configuration -> CATALOG -> Catalog mở rộng tùy chọn Storefront.

Bước 2: Tùy chỉnh cấu hình.

tùy chỉnh Product Listing trong Magento 2
 • List Mode: Chọn chế độ danh sách
 • Products per Page on Grid Allowed Values: Thêm số lượng sản phẩm sẽ được hiển thị trên grid theo yêu cầu của bạn, trường hợp bạn muốn đặt danh sách các giá trị thì hãy thêm và tách bằng dấu phẩy.
 • Products per Page on Grid Default Value: Thêm số bạn yêu cầu để đặt làm mặc định hiển thị sản phẩm trên mỗi trang trong Grid.
 • Products per Page on List Allowed Values: Thêm số lượng sản phẩm sẽ được hiển thị trên mỗi trang.
 • Products per Page on List Default Value: Thêm số bạn muốn để đặt làm mặc định cho sản phẩm hiển thị trên mỗi trang trong danh sách.
 • Product Listing Sort by: Chọn theo mong muốn của bạn để sắp xếp các sản phẩm của bạn trên cơ sở vị trí, tên sản phẩm và giá.
 • Allow All Products per Page: Chọn Yes để hiển thị cho người dùng danh sách tất cả các sản phẩm.
 • Remember Category Pagination: Đặt Yes để giữ lại cài đặt phân trang dựa trên tìm kiếm của khách hàng với danh sách danh mục.
 • Use Flat Catalog Category: Chọn Yes để sử dụng Flat Catalog Category.
 • Use Flat Catalog Product: Chọn Yes để sử dụng Flat Catalog Product.
 • Swatches per Product: Thêm số lượng theo yêu cầu của bạn để hiển thị các mẫu cho mỗi sản phẩm.
 • Show Swatches in Product List: Đặt Yes nếu bạn muốn hiển thị mẫu trong danh sách sản phẩm.

Tùy chỉnh xong bạn chọn Save Config để lưu lại.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách cấu hình Product Listing trong Magento 2.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Xem thêm các bài Hướng dẫn Magento 2.

5 1 vote
Article Rating

Callula Huy

Callula is the Marketing Executive at Magetop. With more than 5 years of copywriting under her belt, Callula is into creating valuable content that is straight to the point. Life student. Workaholic. Foreign languages and traveling aficionado.

Leave a Reply or put your Question here

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x