Hướng dẫn cách ẩn hoặc xóa Minicart trong Magento 2

Bạn đang muốn loại bỏ Minicart xuất hiện trên đầu trang cửa hàng? Vậy thì hãy làm theo bài hướng dẫn cách ẩn hoặc xóa Minicart trong Magento 2 này.

Read more