Hướng dẫn thêm Top Link(link đầu trang) trong Magento 2

Phần Header trang web của bạn có thể là một nơi lý tưởng để đặt các link và trang quan trọng. Một số link mặc định đã được lưu trữ trong Magento 2, nhưng việc thêm một top link vào phần trên cùng của trang web Magento 2 sẽ giúp cho khách hàng dễ tiếp cận đến nó hơn. Việc xây dựng các top link cũng giúp khuyến khích mong muốn mua hàng ngày càng nhiều của khách hàng. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách thêm Top Link(link đầu trang) trong Magento 2.

Sự khác biệt header link và top link là:

 • Header link: Hiển thị cho cả khách chưa đăng nhập và đã đăng nhập.
 • Top link: Chỉ hiển thị với những khách hàng đã đăng nhập.

Các bước thêm top link trong Magento 2

Bước 1: Đầu tiên, bạn tạo file default.xml ở trong thư mục app\code\Vendor\Extension\view\frontend\layout.

Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy tiến hành thêm vào file default.xml vừa tạo ở trên đoạn code sau:

<?xml version="1.0"?>
<page xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:View/Layout/etc/page_configuration.xsd">
<body>
      <referenceBlock name="header.links">
        <block class="Magento\Framework\View\Element\Html\Link" name="top-link">
          <arguments>
             <argument name="label" xsi:type="string" translate="true">Label Top Link </argument>
        <argument name="path" xsi:type="string" translate="true">url_page</argument>
     </arguments>
    </block>
   </referenceBlock>
</body>
</page>

Bạn hãy điền lại nội dung label, path là link page theo nhu cầu của bạn. Sau đó lưu lại.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách thêm Top Link(link đầu trang) trong Magento 2.

Hãy đảm bảo rằng tất cả các link có lợi đều sẽ hiển thị ở đầu trang của bạn, nó sẽ giúp bạn tăng doanh thu.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Xem thêm các bài Hướng dẫn Magento 2.

4.7 3 votes
Article Rating

Callula Huy

Callula is the Marketing Executive at Magetop. With more than 5 years of copywriting under her belt, Callula is into creating valuable content that is straight to the point. Life student. Workaholic. Foreign languages and traveling aficionado.

Leave a Reply or put your Question here

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x