Danh sách các lệnh hữu ích trong Magento 2

Nếu bạn đang bắt đầu làm việc với Magento 2 thì việc biết các câu lệnh là rất quan trọng, đôi khi có thể bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm lệnh để thực hiện tác vụ của mình. Trong bài viết này mình đã thu thập các lệnh hữu ích thông dụng trong Magento 2.

Mình biết điều này bởi vì nhiều nhà phát triển cũng đã phải trải qua điều tương tự, đó là lý do mình quyết định tổng hợp các lệnh hữu ích lại và gom vào thành một bài viết, giúp bạn có chỗ tìm lệnh dễ dàng, từ đó, tiết kiệm thời gian cho bạn.

Danh sách các lệnh Magento 2 thông dụng hữu ích

MÔ TẢ LỆNH LỆNH ĐẦY ĐỦLỆNH RÚT GỌN
Các lệnh có sẵn
Hiển thị trợ giúpphp bin/magento helpphp bin/magento h
Liệt kê tất cả các lệnh trong Magento 2php bin/magento listphp bin/magento l
admin
Tạo một tài khoản adminphp bin/magento admin:user:create --admin-user=taikhoan --admin-password=matkhau123 [email protected] --admin-firstname=Magetop --admin-lastname=Ecommercephp bin/magento a:u:c
Mở khóa tài khoản adminphp bin/magento admin:user:unlock "taikhoan"
php bin/magento a:u:u
app
Tạo dump cho ứng dụngphp bin/magento app:config:dump
Nhập dữ liệu từ các tệp cấu hình được chia sẻ vào bộ nhớ dữ liệu thích hợpphp bin/magento app:config:import
Kiểm tra xem quá trình truyền cấu hình có yêu cầu cập nhật hay khôngphp bin/magento app:config:status
cache
Xóa các loại cachephp bin/magento cache:cleanphp bin/magento c:c
Tắt các loại cachephp bin/magento cache:disablephp bin/magento c:d
Bật các loại cachephp bin/magento cache:enablephp bin/magento c:e
Xóa bộ nhớ đệm được sử dụng bởi các loại bộ đệmphp bin/magento cache:flushphp bin/magento c:f
Kiểm tra trạng thái bộ nhớ cachephp bin/magento cache:statusphp bin/magento c:s
catalog
Tạo các hình ảnh sản phẩm đã thay đổi kích thướcphp bin/magento catalog:images:resizephp bin/magento c:i:r
Loại bỏ các thuộc tính sản phẩm không sử dụng.php bin/magento catalog:product:attributes:cleanupphp bin/magento c:p:a:c
config
Đặt các giá trị cấu hình sensitivephp bin/magento config:sensitive:set
Thay đổi cấu hình hệ thốngphp bin/magento config:set
Hiển thị giá trị cấu hình cho đường dẫn nhất định. 
Nếu đường dẫn không được chỉ định, tất cả các giá trị đã lưu sẽ được hiển thị
php bin/magento config:show
cron
Tạo và cài đặt crontab cho người dùng hiện tạiphp bin/magento cron:install
Xóa tác vụ khỏi crontabphp bin/magento cron:remove
Chạy công việc theo lịch trìnhphp bin/magento cron:runphp bin/magento c:r
customer
Nâng cấp hàm băm của khách hàng theo thuật toán mới nhấtphp bin/magento customer:hash:upgradephp bin/magento c:h:u
deploy
Đặt chế độ ứng dụngphp bin/magento deploy:mode:setphp bin/magento d:m:set
Hiển thị chế độ ứng dụng hiện tạiphp bin/magento deploy:mode:showphp bin/magento d:m:sho
dev
Cung cấp thông tin về cấu hình Dependency Injection cho Command.php bin/magento dev:di:info
Tắt ghi nhật ký truy vấn DBphp bin/magento dev:query-log:disable
Bật ghi nhật ký truy vấn DBphp bin/magento dev:query-log:enable
Thu thập và xuất bản các tệp nguồn cho themephp bin/magento dev:source-theme:deployphp bin/magento d:s:d
Tắt gợi ý mẫu giao diện người dùng. 
Có thể yêu cầu xóa bộ nhớ cache
php bin/magento dev:template-hints:disable
Bật gợi ý mẫu giao diện người dùng. 
Có thể yêu cầu xóa bộ nhớ cache
php bin/magento dev:template-hints:enable
Chạy thử nghiệmphp bin/magento dev:tests:runphp bin/magento d:t:r
Tạo danh mục các URN thành ánh xạ *.xsd cho IDE để đánh dấu xmlphp bin/magento dev:urn-catalog:generatephp bin/magento d:u:g
Chuyển đổi tệp XML bằng cách sử dụng XSL style sheetsphp bin/magento dev:xml:convert
php bin/magento d:x:c
i18n
Khám phá các cụm từ trong cơ sở codephp bin/magento i18n:collect-phrasesphp bin/magento i1:c
Lưu gói ngôn ngữphp bin/magento i18n:packphp bin/magento i1:p
Gỡ cài đặt gói ngôn ngữphp bin/magento i18n:uninstallphp bin/magento i1:u
indexer
Hiển thị các chỉ mục được phépphp bin/magento indexer:infophp bin/magento i:i
Dữ liệu lập chỉ mụcphp bin/magento indexer:reindexphp bin/magento i:rei
Đặt lại trạng thái của trình lập chỉ mục thành không hợp lệphp bin/magento indexer:resetphp bin/magento i:res
Đặt loại chế độ chỉ mụcphp bin/magento indexer:set-modephp bin/magento i:set
Hiển thị Chế độ chỉ mụcphp bin/magento indexer:show-modephp bin/magento i:sho
Hiển thị trạng thái của trình lập chỉ mụcphp bin/magento indexer:statusphp bin/magento i:sta
info
Hiển thị URI quản trị Magentophp bin/magento info:adminuriphp bin/magento i:a
In danh sách các tệp sao lưu có sẵnphp bin/magento info:backups:listphp bin/magento i:b:l
Hiển thị danh sách các loại tiền có sẵnphp bin/magento info:currency:listphp bin/magento i:c:l
Hiển thị số lượng dependencies của Magento frameworkphp bin/magento info:dependencies:show-frameworkphp bin/magento i:d:show-f
Hiển thị số lượng dependencies giữa các modulephp bin/magento info:dependencies:show-modules
Hiển thị số lượng circular dependencies giữa các modulephp bin/magento info:dependencies:show-modules-circular
Hiển thị danh sách các ngôn ngữ có sẵnphp bin/magento info:language:listphp bin/magento i:l:l
Hiển thị danh sách các múi giờ khả dụngphp bin/magento info:timezone:listphp bin/magento i:t:l
maintenance
Đặt IP được miễn chế độ bảo trìphp bin/magento maintenance:allow-ipsphp bin/magento m:a
Tắt chế độ bảo trìphp bin/magento maintenance:disablephp bin/magento ma:d
Bật chế độ bảo trìphp bin/magento maintenance:enablephp bin/magento ma:e
Hiển thị trạng thái chế độ bảo trìphp bin/magento maintenance:statusphp bin/magento ma:s
module
Tắt các module đã chỉ địnhphp bin/magento module:disablephp bin/magento mo:d
Bật các module được chỉ địnhphp bin/magento module:enablephp bin/magento mo:e
Hiển thị trạng thái của các modulephp bin/magento module:statusphp bin/magento mo:s
Gỡ cài đặt các module được cài bằng composerphp bin/magento module:uninstallphp bin/magento m:u
sampledata
Triển khai module dữ liệu mẫuphp bin/magento sampledata:deployphp bin/magento sa:d
Xóa tất cả các gói dữ liệu mẫu khỏi composer.jsonphp bin/magento sampledata:removephp bin/magento sa:rem
Đặt lại tất cả các module dữ liệu mẫu để cài đặt lạiphp bin/magento sampledata:resetphp bin/magento sa:res
setup
Sao lưu Magento Application code base  media và DBphp bin/magento setup:backupphp bin/magento s:b
Tạo hoặc sửa đổi cấu hình triển khaiphp bin/magento setup:config:setphp bin/magento s:c:s
Chạy công việc cron đã lên lịch cho ứng dụng thiết lậpphp bin/magento setup:cron:runphp bin/magento s:c:r
Cài đặt và nâng cấp dữ liệu trong DBphp bin/magento setup:db-data:upgradephp bin/magento s:db-d:u
Cài đặt và nâng cấp lược đồ DBphp bin/magento setup:db-schema:upgradephp bin/magento s:db-s:u
Kiểm tra xem lược đồ hoặc dữ liệu DB có yêu cầu nâng cấp hay khôngphp bin/magento setup:db:statusphp bin/magento s:d:s
Tạo cấu hình DI và tất cả các lớp bị thiếu có thể được tạo tự độngphp bin/magento setup:di:compilephp bin/magento s:d:c
Cài đặt ứng dụng Magentophp bin/magento setup:installphp bin/magento s:i
Tạo fixturesphp bin/magento setup:performance:generate-fixturesphp bin/magento s:p:g
Khôi phục lại Magento Application codebase, media và DB từ backupphp bin/magento setup:rollbackphp bin/magento se:r
Triển khai các tệp static view, dùng sau khi có thay đổi như cài đặt module, theme…php bin/magento setup:static-content:deployphp bin/magento s:s:d
Cài đặt cấu hình cửa hàng. 
Không được chấp nhận kể từ 2.2.0. 
Sử dụng config: set thay thế
php bin/magento setup:store-config:setphp bin/magento s:s:s
Gỡ cài đặt ứng dụng Magentophp bin/magento setup:uninstallphp bin/magento s:un
Nâng cấp ứng dụng Magento, dữ liệu DB và schema, dùng khi cài đặt module.php bin/magento setup:upgradephp bin/magento s:up
store
Hiển thị danh sách các cửa hàngphp bin/magento store:list
Hiển thị danh sách các trang webstore:website:list
theme
Gỡ cài đặt themephp bin/magento theme:uninstallphp bin/magento t:u
varnish
Tạo Varnish VCL và lặp lại nóphp bin/magento varnish:vcl:generate

Trên đây là tổng hợp các lệnh hữu ích trong Magento 2, hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Xem thêm các bài Hướng dẫn Magento 2 Tiếng Việt.

4 5 votes
Article Rating

Callula Huy

Callula is the Marketing Executive at Magetop. With more than 5 years of copywriting under his belt, Callula is into creating valuable content that is straight to the point. Life student. Workaholic. Foreign languages and traveling aficionado.

Leave a Reply or put your Question here

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x